Top
รอบสอบรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
กำหนดการสอบรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รอบที่ 11 วันสอบวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ติดต่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2562

กำหนดการสอบหลักสูตรรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ใช้เวลาสอบทั้ง 1 วันและเรียน 1 วัน รวมเป็น 2 วัน ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-159 8737, 089-559 9749, 089-449 2563

รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานการขับรถแล้ว และในแต่ละรุ่นจะรับจำนวนจำกัด รีบสมัครกันนะคะ