Top
รอบสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
กำหนดการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รุ่นที่ 25 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ติดต่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2562

กำหนดการสอบใบขับขี่หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน คือ เรียน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-18.00 น. และสอบใบขับขี่อีก 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-18.00 น. ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ 

เปิดรับสมัคร และเข้ามาเรียนได้ เฉพาะวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ เท่านั้น 

***รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานการขับรถแล้ว และในแต่ละรุ่นจะรับจำนวนจำกัด รีบสมัครกันนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 089-559 9749, 089-449 2563, 02-159 8737